Gå til hovedindhold

Skolebestyrelsen

Her kan du læse om Skolebestyrelsen på Stensagerskolen. Du kan se, hvem der er medlem, du kan finde referater fra skolebestyrelsesmøder, og du kan se mere om skolebestyrelsens kompetencer.

 • Læs op

Indhold

  Skolebestyrelsens kompetencer og principper

  Skolebestyrelsens formål er at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for skolens daglige virke.

  Skolebestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse.

  Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådet.

  Skolebestyrelsens kompetence i henhold til folkeskolelovens § 44 er:

  • At føre tilsyn med skolens virksomhed
  • At fastsætte principper for skolens virksomhed
  • At godkende skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastsat for skolen.
  • At godkende undervisningsmidler og fastsætte ordensregler
  • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning og fastsætte principper herfor
  • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætte principper herfor
  • At udarbejde forslag til byrådet om skolens læseplaner
  • At afgive udtalelse om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som byrådet har fastsat
  • At træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen, hvis byrådet har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, og fastsætte principper for madordningen inden for de rammer, som byrådet har fastsat
  • At afgive udtalelse om ansættelse af skolens ledere, lærere og pædagoger. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, hvor ledere og lærere forflyttes uansøgt
  • At afgive udtalelser og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole
  • At afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den

  Skolebestyrelsen beslutter principperne for anvendelse af tildelte rådighedsbeløb.

  Skolelederen administrerer anvendelsen af de tildelte rådighedsbeløb inden for de i byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinier.

  Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, og om medarbejdere i skolefritidsordningen skal være medlem af SFO-forældrerådet.

  Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder om året med SFO-forældrerådet, og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.

  Skolebestyrelsen udpeger kontaktpersoner til klasserådene.

  Referater fra skolebestyrelsen på Stensagerskolen

  Skolebestyrelsens medlemmer

  Gitta Catalina Møller
  Formand

  Gitta Catalina Møller

  Jeg hedder Gitta Catalina Møller, og har 3 børn hvoraf den yngste går på Stensagerskolen. Jeg har været medlem af bestyrelsen siden 2016 hvor Zille startede i 0.kl. Jeg er tidligere underviser på Aalborghus Gymnasium, samt Nordjyllands Idrætshøjskole.

  Jeg meldte mig til bestyrelsesarbejdet fordi jeg er nysgerrig, og gerne vil støtte udviklingen på skoleområdet i en god retning. Jeg finder det spændende at arbejde sammen med andre forældre indenfor specialområdet og på tværs af faggrænser.

  Lerdalen 109, 8270 Højbjerg

  Telefon: 53 83 19 09

  E-mail: gitta.catalina@gmail.com

  Tina Willemann
  Forældrerepræsentant

  Tina Willemann

  Mit navn er Tina Willemann og jeg er mor til Niels, som startede i 0b 2019. Niels har en storebror og en lillesøster og vi bor i Mårslet med deres far Troels. Jeg arbejder som udviklingskonsulent på det specialiserede område i Region Midtjylland. Her bruger jeg min arbejdstid på, at medvirke til at udvikle kvaliteten på regionens botilbud og på kvalitetsudvikling på sundhedsområdet generelt i regionen.

  Jeg stiller op til skolebestyrelsen, da jeg altid gerne vil bidrage og inddrages i de beslutninger, som træffes omkring vores børn og fordi jeg gerne vil følge den udvikling, som skolen står overfor i den kommende tid.

  Agervej 51, 8320 Mårslet

  Telefon: 21 17 31 02

  E-mail: tina@willemann.dk

  Lise Skytte Jakobsen
  Forældrerepræsentant

  Lise Skytte Jakobsen

  Jeg hedder Lise Skytte Jakobsen, og er mor til Gregers, der har infantil autisme og begyndte
  i 0. klasse på Stensagerskolen i 2016. Jeg har været med i skolebestyrelsen lige så længe.
  Det er interessant og sjovt at være med i bestyrelsesarbejdet, både fordi man er med til at præge rammerne for vores børns skoleliv, og fordi man lærer andre forældre at kende.

  I øjeblikket fokuserer vi meget på, at Stensagerskolen skal flytte til nye bygninger, og jeg er en af forældrerepræsentanterne i styregruppen for projektet. Vi er optaget af, at kommunen gør sig meget umage med de nye fysiske rammer, så de bliver tilpasset netop Stensagerskolens særlige – meget forskellige – børn. Jeg bor i Højbjerg med Gregers’ far og storebror, og jeg arbejder på Aarhus Universitet som lektor i kunsthistorie.

  Rørmosevej 6, 8270 Højbjerg

  Telefon: 61 30 39 16

  E-mail: lise_jakobsen@hotmail.com

  Mads Ole Rode Erhardsen
  Forældrerepræsentant

  Mads Ole Rode Erhardsen

  Jeg er fra 1969 og far til Teodor, der startede i 0.B. i 2017. Jeg er musiker og musiklærer, men bruger rigtig meget tid sammen med Teodor. Jeg sidder i bestyrelsen fordi jeg gerne vil engagere mig, udvide min horisont og hjælpe til. Jeg har siddet i bestyrelsen siden august 2018.

  Tulstrupvej 129, 8680 Ry

  Telefon: 20 66 94 33

  E-mail: skoleintradk@madsole.com

  Katrine Krause-Jensen
  Forældrerepræsentant

  Katrine Krause-Jensen

  Mit navn er Katrine Krause-Jensen, jeg er født i 1973 og jeg er mor til 4 børn. Et af mine børn, Matilda, har infantil autisme. Matilda er født i 2006 og hun har gået i et normalt skoletilbud med fuld støtte, indtil hun startede på Stensagerskolen i 3. klasse. Jeg har været med i skolebestyrelsen siden 2018.

  Jeg er ansat på afdeling for filosofi og idehistorie på Aarhus Universitet, hvor jeg er med i et forskningsprojekt, hvor vi kigger på livskvalitet/det gode liv, håb og autistiske rollemodeller.

  Tjørnevej 10, 8240 Risskov

  Telefon: 86 19 62 62

  Mobil: 27 97 75 57

  E-mail: filkkj@cas.au.dk

  Lise Kirstine Gormsen
  Forældrerepræsentant

  Lise Kirstine Gormsen

  Mit navn er Lise Kirstine Gormsen, jeg er født i 1974 og jeg er mor til 4 piger. Min ældste datter, Marie, har cri du chat, som er en kromosomfejl. Marie er født i 2009 og hun har altid gået i specialtilbud. Marie startede i 0b i 2015.

  Jeg kom i skolebestyrelsen i 2020. Jeg er ansat dels som overlæge på Aarhus Universitetshospital og dels som lektor på Aarhus Universitet, hvor jeg forsker og underviser i funktionelle lidelser, etik og litteratur.

  Rolsøvej 5, 8240 Risskov

  Telefon: 23 98 15 99

  E-mail: Lise.gormsen@clin.au.dk

  Mette Søstrøm
  Forældrerepræsentant

  Mette Søstrøm

  Jeg hedder Mette og har to børn, hvoraf den yngste Oliver har en sjælden sygdom. Derfor startede han på Stensagerskolen i august 2021. Jeg er uddannet intensivsygeplejerske og arbejder til hverdag på Aarhus
  universitetshospital.

  Jeg meldte mig til bestyrelsen (2022) fordi jeg gerne vil være med i at skabe de bedste rammer for vores børn mens de er på Stensagerskolen. Jeg har et barn som nogle gange kan falde mellem flere stole pga. hans diagnose, men her oplever jeg at han bliver set og mødt og det vil jeg gerne bidrage til at alle forældre føler at deres børn gør.

  Fuglehegnet 5, 8541 Skødstrup

  Telefon: 41 83 85 41

  E-mail: mettesoestroem@gmail.com

  Susanne Hjermitslev
  Skoleleder

  Susanne Hjermitslev

  Jeg hedder Susanne Hjermitslev og er skoleleder på Stensagerskolen. Jeg har arbejdet på Stensagerskolen siden 1995 som fysioterapeut og som leder siden 2007.

  Jeg trådte ind i skolebestyrelsen i 2010, hvor jeg blev konstitueret viceskoleleder. Siden maj 2016 hvor jeg blev skoleleder har jeg fungeret som sekretær for skolebestyrelsen. Skolebestyrelsesarbejdet er vigtigt for mig; det er det tætteste samarbejde med forældre, jeg kan få som skoleleder

  Nøjsomhedsvej 13, 8220 Brabrand

  Telefon: 51 57 63 64

  E-mail: shv@aarhus.dk

  Søren Christensen
  Viceskoleleder

  Søren Christensen

  Mit navn er Søren Christensen. Jeg er viceskoleleder på Stensagerskolen. Jeg er uddannet lærer og har været lærer siden 1999. Først på en almen folkeskole i 7 år, siden på en specialskole i 3 år og fra
  2009 på Stensagerskolen. I 2015 søgte jeg en lederstilling og har frem til 2022 været pædagogisk leder først i
  udskolingen og senest i indskolingen – siden august 2022 fungerer jeg som viceskoleleder.

  I 2020 færdiggjorde jeg en masteruddannelse i offentlig ledelse på SDU ved siden af mit job på Stensagerskolen. Privat bor jeg sammen med Heidi i et byhus i midtbyen sammen med vores fem sammenbragte børn og vores to hunde.

  Lollandsgade 48, 8000 Aarhus C

  Telefon: 24 81 72 06

  E-mail: soec@aarhus.dk

  Lene Bro Jensen
  Medarbejderrepræsentant

  Lene Bro Jensen

  Jeg hedder Lene Bro og kom i 2005 til Stensagerskolen, hvor jeg i en årrække har været en del af indskolingsteamet og tillidsmand for pædagoggruppen. Siden 2014 har jeg siddet som medarbejderrepræsentant i Skolebestyrelsen på Stensagerskolen. Før jeg kom til Stensagerskolen havde jeg arbejdet i flere daginstitutioner i Aarhus som pædagog og leder i såvel selvejende som kommunale institutioner.

  Jeg ser Skolebestyrelsen som et sted at kunne være med til at præge retningen og sætte rammerne for Stensagerskolen og ønsker med mine erfaringer og dybtgående kendskab til skolens elever og daglige virke at medvirke dertil.

  Holmegårdsvej 58, 8270 Højbjerg

  Telefon: 87 34 03 60

  Mobil: 20 61 37 47

  E-mail: lebrj@aarhus.dk

  Sine Høegh
  Medarbejderrepræsentant

  Sine Høegh

  Jeg hedder Sine Høegh og har været lærer på Stensagerskolen siden 2004. Jeg begyndte i en 0. klasse, som jeg fulgte frem til og med 7. klasse. Herefter kom jeg i udskolingsafdelingen, hvor jeg er lærer i U1. I 2018 blev jeg valgt som tillidsrepræsentant for lærerne.

  Som medarbejderrepræsentant i skolebestyrelsen får jeg indsigt i det, der optager vores forældregruppe og får samtidigt mulighed for at deltage i arbejdet med Stensagerskolens nye rammer.

  Tornhøjvej 116, 8260 Viby J

  Mobil: 61 46 83 76

  E-mail: sinho@aarhus.dk

  Sidst opdateret: 3. maj 2024