Hvert år i starten af april måned får Stensagerskolen besked fra PPR Aarhus Kommune om hvilke børn, der har fået plads på skolen. På samme tidspunkt får du et brev om, at dit barn skal starte på Stensagerskolen ved skolestart. Når PPR har givet os besked om at dit barn skal starte på skolen, så tager vi ret hurtigt kontakt til dig. 

Vi har et stort ønske om – sammen med jer og den børnehave som dit barn evt. kommer fra - at gøre overgangen til skole så god og tryg som mulig.  

Derfor har vi lavet vores egen indskolingsprocedure, så overgangen fra børnehave til skole bliver så god som muligt. Du kan læse meget mere om det der sker inden dit barn starter på Stensagerskolen i vores indskolingsprocedure. 

 Vi tager som sagt kontakt til dig og du er også meget velkommen til at kontakte pædagogisk leder Louise Høegh, hvis du har spørgsmål og evt. gerne vil komme på besøg på skolen. 

Hvis dit barn skal starte i 0.klasse, så inviteres du til det første forældremøde i juni måned.