Fælles for eleverne er, at de er mentalt retarderede i varierende grad, og der er samtidig tale om elever, der er præget af svære funktionsnedsættelser på andre områder. 

Dit barn kan få en plads på Stensagerskolen, hvis dit barn også har behov for mere støtte end dit barn kan få i en almindelig folkeskoleklasse eller specialklasse. 

Hvem kan indstille dit barn til en specialskole? 

Som forælder kan du ikke selv skrive dit barn ind på en specialskole.

For at få plads i en specialskole skal dit barn være indstillet til et specialpædagogisk undervisningstilbud. 

Hvordan det sker kan du læse mere om på PPR Aarhus kommunes hjemmeside